Telefonia mòbil

Conèixer els hàbits d'ús, clau per a escollir el pla més adequat

Es pot estalviar molts diners encertant amb el pla de trucades que millor s'ajusta a nosaltres
1 Abril de 2002
Img tema de portada listado

Conèixer els hàbits d'ús, clau per a escollir el pla més adequat

/imgs/20020401/tema01.jpg
Un total de 25 milions de telèfons mòbils i uns guanys globals de més de 6.100 milions d’euros (dades de 2001) il·lustren sobre un dels sectors econòmics que més beneficis genera al nostre país: la telefonia mòbil. Més del 60% de la població posseeix ja un terminal de telefonia mòbil, la qual cosa ens situa per damunt de la mitjana europea i dins dels països líders en aquest servei. Ja fa uns quants anys que el nombre de línies mòbils va superar a Espanya el de les línies fixes i s’estima que l’any 2010 el mercat del mòbil europeu assolirà els 175.000 milions d’euros, dels quals el nostre país representarà una quota del 10% (per darrere tan sols d’Alemanya, Regne Unit, França i Itàlia).

De moment, quatre empreses, MoviStar (16.793.000 clients), Vodafone (7.732.148 clients), Amena (5.300.000 clients) i Euskaltel (400.000 clients) es reparteixen en el nostre país aquest enorme pastís econòmic i aclaparen els consumidors amb complexos i inacabables plans de trucades i tarifes, sempre més avantatjoses que les de la competència. I encara que ningú ja no discuteix la utilitat d’aquests aparells i la seva contínua evolució tecnològica -cada vegada són més petits, complets i atractius-, no pot deixar-se de banda la problemàtica que causa l’ús excessiu o inadequat d’aquests dispositius, molt especialment els disgusts que hi ha en el moment de pagar la corresponent factura per l’ús del mòbil, o quan la targeta de prepagament s’exhaureix abans del que s’espera.

Per a esbrinar quina és l’operadora i, dins d’aquestes, el pla de preus que millor s’adapta a les necessitats de cada tipus d’usuari (caracteritzat per l’hora i els dies en què fa la majoria de les trucades), CONSUMER ha analitzat els 22 plans de preus que ofereixen les quatre companyies de telefonia mòbil que operen al nostre país. La principal conclusió que s’extreu de l’informe és l’enorme dificultat que representa per al consumidor comparar tarifes, i no només les d’una mateixa companyia sinó les de diferents operadores, ja que es presenten de manera confusa i seguint criteris molt diversos. A més, abonar-s’hi (és a dir, firmar un contracte) no sempre equival a beneficiar-se de tarifes més econòmiques, malgrat tot el que prometen els operadors de telefonia mòbil per captar clients “de contracte”, encara que la factura mensual permeti tenir més informació, i així, controlar millor les despeses.

Una altra constatació és que els plans de preus molt barats en una franja horària resulten exageradament cars per a la resta d’horaris: per exemple, dins d’un pla de preus (Tarifa Ocio d’Amena i Euskaltel), una trucada d’un minut feta abans de les quatre de la tarda a costava fins a 0,70 euros més que a partir d’aquesta hora. De tot el que s’ha vist es desprèn una senzilla conclusió: comparar les tarifes i reflexionar sobre els nostres hàbits de consum probablement ens conduirà a canviar de companyia o a canviar de pla de trucades dins de la nostra companyia actual. Però canviar no és sempre senzill. Si l’usuari desitja anar-se’n a una altra operadora, haurà de sol·licitar la portabilitat del seu número de mòbil (canviar d’operador conservant el número de telèfon) i que alliberen el seu terminal (la majoria dels mòbils estan bloquejats perquè només puguin ser usats amb una operadora de telefonia).

Com es va fer l'estudi

S’han plantejat quatre supòsits que representen, en opinió dels especialistes consultats per CONSUMER, els principals patrons (hàbits) de trucades dels usuaris de telèfons mòbils. Dins de cada supòsit s’ha establert un nombre determinat de trucades, repartides en diferents hores i dies de la setmana. Així mateix, s’ha considerat que les trucades es realitzen indistintament (sempre en la mateixa proporció) a mòbils de la mateixa companyia, a mòbils de les altres companyies i a telèfons fixos, ja que en molts plans de preus les tarifes es veuen condicionades pel destí de les trucades. No s’ha tingut en compte el lloc d’origen ni el de destí de la trucada. I, en el cas dels usuaris “de contracte”, s’ha establert que el titular de la línia ho és des de fa més d’un any. Posteriorment, es va calcular quant costarien les trucades de cada supòsit, seguint els 22 plans de tarifes que en total ofereixen les quatre empreses.

Les tarifes més barates en cada franja horària

Per a trucar principalment als matins…

 • li convé el contracte Plan MoviStar Plus 30, 40 o 60. Aquests plans permeten fer trucades a 0,17 euros, 0,16 euros i 0,15 euros per minut (IVA inclòs), respectivament, fins a aconseguir la tarifa contractada (30, 40 o 60 euros). Però si un mes el seu consum no arriba a la tarifa contractada, aquesta se li cobrarà igualment. Les tarifes d’aquests plans MoviStar són les més barates, però només resulten convenients per a usuaris amb un consum molt regular i que s’acosti a aquestes tres xifres.
 • el contracte Plan Mañana de Vodafone és el més adequat (0,10 euros minut, IVA inclòs), encara que si la major part de les trucades matinals es fan entre les 11 i les 13 hores, el més econòmic és el contracte MoviStar Plus Elección Mañana (0,08 euros minut, IVA inclòs).
 • les targetes de prepagament Vodafone Única, MoviStar Activa 24 hores i MoviStar Activa Club, si no se superen les deu trucades mensuals de 2 minuts de durada (aproximadament).

Per a trucar principalment a les tardes…

 • /imgs/20020401/tema02.jpg(0,14 euros el minut, IVA inclòs). Però les trucades fetes fora de les franges horàries de tarifa reduïda tenen un cost molt elevat.

En aquest sentit, si l’usuari truca principalment a les tardes, però fa trucades esporàdiques fora de l’horari vespertí, el més convenient és…

 • Si manté regularitat en el seu consum mensual i aquest sol ser pròxim a 30, 40 o 60 euros, el Plan Movistar Plus 30, 40 o 60 (de contracte),
 • Si, al contrari, el consum mensual no és regular o acostuma a ser inferior als 30 euros, el Plan Tarde (de contracte) de Vodafone és el més indicat, encara que si la major part de les trucades es fan des de les 19 fins a les 21 hores l’opció més econòmica és el Movistar Plus Elección Tarde (de contracte).

(Les trucades fetes fora de l’horari reduït en aquests plans de contracte, tot i ser cares, són un 35% i un 48% més econòmiques que en les targetes de prepagament Vodafone Tiempo Libre i Tarifa Ocio d’Amena-Euskaltel respectivament).

Per a qui no vol lligams d’horaris…

 • de matí i de tarda. A més de ser més econòmic que la resta de plans sense franquícia, en l’horari reduït s’aplica la mateixa tarifa (0,08 euros) independentment de quin siga el destí de la trucada. És una bona opció per a qui prefereix pagar una mica més i no estar mirant a quines hores truca.
Per a trucar els caps de setmana...
 • el Plan MoviStar Plus 30, 40 o 60. Permeten trucades a 0,17 euros, 0,16 euros i 0,15 euros per minut (IVA inclòs), respectivament, fins a aconseguir la tarifa contractada (30, 40 o 60 euros). Però si un mes el consum no arriba a la tarifa contractada, aquesta es cobrarà igualment. Les tarifes d’aquests plans MoviStar són les més barates, però només convenients per a usuaris amb un consum molt regular i que s’acosti a aquestes tres xifres.
 • el Plan MoviStar Plus Elección (de contracte) en les seves dues modalitats (de matí i de tarda) amb un cost per minut de 0,08 euros, IVA inclòs.

Altres serveis de les companyies de telefonia mòbil

En Amena, Vodafone i Euskaltel els usuaris de targetes de prepagament poden agrupar-se perquè les trucades i els missatges de text (SMS) que envien entre ells siguin sensiblement més econòmics que les tarifes habituals. Els sistemes són diversos, però, en definitiva, permeten a canvi del preu d’activació i sense cap cost mensual que les trucades i els SMS entre els membres del grup, el nombre màxim dels quals varia entre dos, cinc o deu integrants, siguin més barates. En alguns casos, s’ofereixen serveis addicionals com l’enviament simultani de missatges a tots els membres del grup per un cost molt de menor del que representaria fer els enviaments un a un.

Els clients de prepagament de MoviStar no tenen un sistema per a agrupar-se, però hi ha un servei (Números freqüents) que, a canvi del preu d’activació, permet a l’usuari trucar i enviar missatges de forma més barata a cinc números de telèfon. Aquest sistema, per tant, no obliga l’usuari a posar-se d’acord amb les persones a qui desitja trucar més sovint.

Portabilitat del número

És la possibilitat que té l’usuari per canviar de companyia, mantenint el número del seu telèfon mòbil..

Com se sol·licita la portabilitat del número de telèfon mòbil?
L’usuari ha de sol·licitar la portabilitat a la companyia a la qual vol canviar, i no a l’empresa de la qual és client. Per a això, ha d’acudir a un distribuïdor autoritzat i sol·licitar que tramitin la portabilitat del seu número de mòbil. Algunes dades que se sol·liciten per a emportar-se el número d’una companyia a una altra: el número o número que es vol emportar, el número de sèrie de la targeta SIM (la que es troba dins del telèfon), el DNI, i, en cas de tractar-se d’un abonat amb contracte, les dades bancàries.

En quant de temps s’efectua la portabilitat?
En l’actualitat, un termini que varia entre mes i mig i dos mesos.

Causes per a denegar la portabilitat
L’operador que el client desitja deixar pot denegar la portabilitat. Les causes més habituals són:

 • dades incompletes o errònies en la sol·licitud;
 • numeració per a la qual ja ha començat un altre procés de portabilitat;
 • en el contracte multilínea o amb targeta SIM múltiple, si l’abonat es vol emportar un número dels que tenia però no tots, ha d’acabar el contracte que tenia amb tots els números, i després formalitzar un nou contracte referent al número que es vol emportar (tot això amb l’operador amb el qual es donarà de baixa) per a poder així emportar-se’l amb una numeració correcta.
 • causes justificades de força major;
 • suspensió i interrupció del servei per impagament.

Lliurament de la targeta SIM per part del nou operador a l’abonat
Si no es denega la portabilitat, el distribuïdor autoritzat de l’operador a qui es canviarà (on es va presentar la sol·licitud) es posarà en contacte amb l’abonat perquè reculli la nova targeta SIM amb la qual podrà trucar com a abonat ja del nou operador.

Moment del canvi entre operadors
El nou operador envia un missatge curt o truca al mòbil del nou client i li comunica el dia i l’hora en què es produirà el canvi entre operadors.

És gratuïta la portabilitat?
D’acord amb la legislació, les operadores de telefonia mòbil poden cobrar per tramitar la portabilitat. La tarifa dependrà de l’acord entre l’abonat i l’operador al qual es vol traslladar el número, encara que normalment és un procés gratuït, ja que a les companyies els interessa captar clients.

Cal mantenir el tipus de servei en canviar d’operador?
No, l’abonat pot triar lliurement el tipus de servei que prefereix rebre, ja sigui de targeta de prepagament o de contracte, i acollir-se a qualsevol pla, descompte o oferta que ofereixi el nou operador. L’abonat traslladat és, per a tot, un client més del seu nou operador (operador receptor), excepte que aquest no li assigna un nou número, ja que conserva el que li va assignar el seu operador original (operador donant).

Mode de facturació

Amena i Euskaltel
El primer minut es cobra complet, després es tarifica per segons. Utilitzen 6 decimals per a l’aplicació de les seves tarifes.

Vodafone
Cobren complet el primer minut i la resta en fraccions de 30 segons (tant per a la modalitat de prepagament com per a la de contracte). Si la trucada dura 1 minut i 40 segons, s’aplicarà la tarifa corresponent a 2 minuts. A diferència d’operadores com Amena i Euskaltel, Vodafone realitza l’arrodoniment normal en les seves tarifes, utilitzant 2 decimals.

MoviStar
En la modalitat prepagament aquesta companyia computa les trucades en fraccions de 30 segons, cobrant el primer minut de conversa complet. En qualsevol contracte MoviStar, el primer minut de la trucada es comptabilitza complet; després d’aquest minut es factura el consum per segons. MoviStar realitza l’arrodoniment del tercer decimal a la baixa sigui quin sigui aquest. Per exemple, si la tarifa és 0,188 euros, s’aplicarà una tarifa de 0,18 euros.

Com alliberar el telèfon mòbil

/imgs/20020401/tema03.jpg
Quan un telèfon mòbil es compra per mitjà d’una companyia de telefonia, aquesta subvenciona l’aparell i així el client evita pagar una part del preu. Un telèfon mòbil sense línia i sense vinculació a una empresa de telefonia pot costar fins a 10 vegades més. Però optar per un aparell subvencionat comporta unes condicions molt cares, com l’obligació de romandre un any amb la companyia o la impossibilitat d’utilitzar el terminal amb una altra operadora. Transcorregut aquest any, totes les operadores -excepte Euskaltel en ambdós formats i Vodafone en la targeta de prepagament- permeten alliberar el terminal gratuïtament. I qui desitgi fer-ho abans d’un any, haurà de pagar entre 120 i 150 euros (20.000-25.000 ptes).

Amena
En les targetes de prepagament, el requisit perquè l’alliberament sigui gratuït és haver fet una recàrrega de 120 euros (20.000 pessetes). Amb el contracte, cal que transcorri un any des que s’adquireix el terminal vinculat a la línia; si no, es pot alliberar el mòbil pagant 150,20 euros. Per a l’alliberament del terminal cal posar-se en contacte amb el servei d’atenció al client d’Amena per comprovar les dades referents a la línia i al terminal. I facilitar dades (marca del terminal, model i número IMEI).

MoviStar
Passat un any, el client amb contracte pot sol·licitar que li desbloquegin el terminal gratuïtament, o abans d’aquest temps pagant la quantitat estipulada al contracte. En el cas de les targetes de prepagament, el requisit és haver realitzat una recàrrega de 120 euros perquè l’alliberament sigui gratuït, en cas contrari caldria pagar 150,25 euros (25.000 pessetes). El procés és el següent: en primer lloc cal posar-se en contacte amb el servei d’atenció al client de MoviStar, per comprovar les dades referents a la línia i al terminal. Posteriorment caldrà enviar un escrit en què se sol·liciti l’alliberament del terminal. En el moment en què el codi es trobi en possessió de Telefónica Móviles España, aquesta operadora es posa en contacte amb el client que ha sol·licitat l’alliberament del terminal i li facilita les instruccions per al desbloqueig de l’aparell.

Vodafone
No es pot alliberar el terminal de targeta de prepagament. Quant a la modalitat de contracte, el requisit per a l’alliberament gratuït és haver-hi estat abonat un any, en cas contrari caldria pagar 150,25 euros (25.000 pessetes). En aquest moment cal posar-se en contacte amb el personal de Vodafone, i facilitar-los la marca, el model i el número IMEI del terminal (que és com el DNI del mòbil). Aquest número sol trobar-se en un adhesiu situat en la part posterior de la bateria, i també es pot consultar mitjançant la inserció d’un codi. En un termini pròxim a les dues setmanes l’informaran de com desbloquejar el seu terminal.

Euskaltel
No ofereix aquesta possibilitat. El servei d’atenció al client d’Euskaltel no explica als seus clients el motiu de la seva negativa a alliberar els seus mòbils.

Missatges curts a mòbils (SMS)

Totes les operadores cobren la mateixa tarifa per als SMS: els missatges enviats a mòbils de qualsevol operador nacional costen a qualsevol hora del dia i qualsevol dia de la setmana 0,15 euros, i si s’envien a terminals d’operadors no espanyols, 0,60 euros (en tots dos casos sense IVA). Si els missatges s’envien des de l’estranger, el preu dependrà de l’operador local seleccionat. En els plans en què trucar de matí resulta cinc vegades més car que fer-ho a la vesprada, recórrer als SMS és una opció interessant, encara que no hem d’oblidar que en cada enviament només es poden incloure entre 120 i 160 caràcters (alguns terminals permeten enviar persos missatges com si només en fóra un; ara bé, ha de pagar-se religiosament cada un d’ells).

Però, alerta, no sempre resulta més econòmic enviar missatges que fer una trucada. Vegem-ho amb exemples. En el Plan Mañana de Vodafone, modalitat contracte, és més rendible enviar fins a 3 missatges de text al matí que parlar durant un minut, ja que sumant el preu de l’establiment de la trucada (0,14 euros, IVA inclòs) més la tarifa del minut (0,44 euros, IVA inclòs) el cost final és de 0,58 euros, mentre que els 3 missatges de text costen 0,51 euros (IVA inclòs). En la franja horària de tarifa reduïda de 0,10 euros (IVA inclòs) i considerant el cost d’establiment de la trucada de 0,14 euros (IVA inclòs), la trucada surt a 0,24 euros el primer minut, mentre que triant l’opció dels missatges de text a penes se’n pot enviar un, ja que l’enviament de 2 missatges li suposa 0,34 euros (IVA inclòs).