Infraccions de tránsit a les ciutats

Conductors i vianants, suspens rotund

Els nostres hàbits incorrectes expliquen en bona mesura els nombrosos i greus accidents que ocorren a les vies urbanes
1 Maig de 2003
Img temap 147

Conductors i vianants, suspens rotund

/imgs/20030501/tema-de-portada.01.jpg
L’any 2001, al nostre país, es van registrar a les zones urbanes quasi 55.000 accidents de trànsit que van generar més de 75.000 víctimes, 974 de les quals van ser mortals. D’aquestes últimes, 337 eren vianants. Tendim a pensar que la via pública de les nostres ciutats acull fonamentalment accidents d’escassa rellevància, però les dades revelen que aquest plantejament és erroni.

CONSUMER ha fet un estudi per comprovar, només aproximadament, per què ocorren alguns d’aquests accidents (no s’han estudiat infraccions greus com l’excés de velocitat o la conducció sota l’efecte de begudes alcohòliques) en un entorn aparentment menys procliu als contratemps de trànsit amb víctimes. El mètode seguit ha sigut relativament senzill: tècnics d’aquesta revista es van situar durant uns quants dies a Madrid, Barcelona, València, Bilbao, la Corunya, Màlaga, Alacant, Sant Sebastià, Vitòria, Pamplona, Múrcia, Pamplona i Logronyo davant de vuit semàfors, sis passos de zebra i dos stops amb intersecció en forma de “T” en cada ciutat, i van anotar les infraccions comeses pels conductors i els vianants. Les dades resultants de l’informe demostren que el grau de compliment de les normes de trànsit a les nostres ciutats és insuficient i que els hàbits incorrectes de conductors i vianants expliquen en bona mesura la freqüència i la gravetat dels accidents que es produeixen a les vies urbanes.

Pel que fa als conductors, les dades més preocupants són: el 27% no va fer adequadament l’stop (aturar completament el vehicle i mirar abans de continuar la marxa), el 8,5% es va saltar el semàfor amb el llum vermell o groc i quasi el 40% no va respectar el pas de zebra quan hi havia vianants que volien creuar la calçada. Però els vianants no van mostrar un comportament més respectuós amb les normes de trànsit: el 20% dels vianants va creuar quan el semàfor tenia el llum vermell i el 10% va creuar el pas de zebra sense mirar si venia un vehicle per la calçada. Però això no és tot: el 22% va creuar per llocs diferents dels passos de zebra.

Tornant als vehicles, el 44% circulaven per la ciutat amb un o diversos ocupants sense l’obligatori cinturó de seguretat posat, el 5% dels conductors parlaven pel telèfon mòbil mentre portaven el vehicle, el 14% va efectuar una maniobra o canvi de sentit sense fer-ne la indicació pertinent amb els llums intermitents i el 8% va envair el pas de zebra quan s’aturava davant d’un semàfor amb el llum vermell.

Moltes diferències entre les ciutats

/imgs/20030501/tema-de-portada.02.jpg
Si es confronten les dades per ciutats, es comprova que en algunes els conductors i els vianants que no fan cas de les normes són molts més que els que podria donar a entendre les mitjanes citades. A Logronyo, fins un 28% dels conductors va creuar un semàfor amb el llum vermell o groc, o va reprendre la marxa abans que es posés verd; més del 64% dels conductors de Màlaga, Barcelona i Múrcia no van cedir el pas als vianants que volien creuar la calçada per un pas de zebra sense semàfor; més del 45% dels de Sant Sebastià, Pamplona i Bilbao no va fer correctament l’stop; el 62% dels de Vitòria no va advertir per mitjà d’intermitents de la maniobra que feien i, finalment, en el 85% dels vehicles estudiats a Sant Sebastià un o més ocupants viatjaven sense dur posat el cinturó de seguretat obligatori. Quant al comportament dels vianants, les dades més extremes van ser les següents: a Castelló i a Madrid més del 30% dels vianants va creuar la calçada quan el semàfor ho prohibia, i quasi un de cada tres vianants a Madrid va creuar pel pas de zebra sense comprovar si algun vehicle circulava en aquell moment per la calçada.

Després d’una anàlisi ponderada (segons la gravetat de la infracció) del comportament dels conductors, es pot dir que els menys respectuosos amb aquests apartats de la normativa de trànsit van ser els de Vitòria, Pamplona i Màlaga. Tampoc no poden presumir dels seus conductors Sant Sebastià, Madrid, Bilbao, Logronyo, la Corunya i Barcelona. Els automobilistes que millor van superar la prova de CONSUMER (sense aprovar-la, ni de bon tros) van ser els de València i Castelló. Quant als vianants, els que van incomplir les normes més importants en major proporció van ser, sens dubte, els de Madrid, ja que un de cada tres creuava el pas de zebra sense comprovar si hi circulava cap vehicle i la mateixa proporció va creuar el carrer quan el semàfor ho prohibia. També van destacar negativament els vianants de Sant Sebastià, Bilbao i Castelló.

Una mica millor, però també deficient, es pot considerar el comportament dels vianants a Vitòria, València i Pamplona. Els més considerats amb la norma i amb la seva pròpia seguretat i la dels automobilistes van ser els vianants de la Corunya i Múrcia. Aquestes dues ciutats són, en general i al costat de València, les dues que tenen millors resultats en l’informe de CONSUMER.

Com es va fer l'estudi

/imgs/20030501/tema-de-portada.03.jpg
La investigació es va fer els dies 9, 10, 11 i 14 d’abril (tots laborables), amb una metodologia pròpia basada en el codi de Circulació.

Els tècnics de CONSUMER es van situar, quadern en mà, en 16 punts de cada una de les tretze ciutats per avaluar el comportament dels vianants i dels vehicles respecte de certes normes de trànsit. Els punts que s’havien d’estudiar es van seleccionar tenint en compte una sèrie de criteris comuns i amb el requisit que es tractés de zones urbanes cèntriques amb un moviment de vehicles i de persones elevat.

El nombre aproximat de vianants que es va observar durant l’elaboració de l’estudi va ser de 33.000 i el de vehicles, de 43.000. Es van analitzar durant un total de 1.034 hores, 104 semàfors -vuit en cada ciutat-, 78 passos de zebra -sis en cada ciutat- i 26 stops, dos per ciutat. Per a treballar amb una visió correcta de les normes de trànsit es va estudiar el reglament de circulació vigent, amb l’assessoria d’especialistes en el tema.

Dels vuit semàfors estudiats en cada ciutat, tres corresponien a calçades de tres carrils, tres més a calçades de dos carrils i dos d’un sol carril. Dels sis passos de zebra en cada ciutat, la meitat eren de dos carrils i l’altra meitat, d’un carril únic. Tant en semàfors com en passos de zebra i encreuaments amb stop, els tècnics de CONSUMER van anotar totes les incidències relacionades amb les variables estudiades.

De millor a pitjor, cada ciutat

LA CORUNYA

 • Conductors: malament.
 • Vianants: bé.
 • El millor: els conductors infringeixen en molta menor mesura que en altres ciutats la norma sobre l’ús del cinturó de seguretat. Els vianants són molt més respectuosos amb els semàfors que en altres ciutats i són dels que comproven amb més freqüència que no hi ha vehicles circulant quan fan ús dels passos de zebra.
 • El pitjor: el 41% dels conductors no respecten el pas de zebra. I és la segona ciutat que té més automobilistes parlant pel telèfon mòbil.

MÚRCIA

 • Conductors: malament.
 • Vianants: bé.
 • El millor: els conductors són més respectuosos amb els semàfors, i són els que menys infringeixen la norma pel que fa a l’ús del cinturó de seguretat. Només el 6% dels conductors no van utilitzar llums intermitents quan la situació ho requeria. Els vianants més respectuosos amb els semàfors i els que comproven amb més freqüència que no hi ha vehicles circulant quan fan ús dels passos de zebra.
 • El pitjor: el 64% dels conductors no respecten el pas de zebra.

VALENCIA

 • Conductors: regular.
 • Vianants: malament.
 • El millor: és una de les ciutats on els conductors utilitzen bé els llums intermitents en major proporció i on parlen menys pel telèfon mòbil.
 • El pitjor: el 21% dels vianants van creuar la calçada amb el llum del semàfor vermell.

ALACANT

 • Conductors: malament.
 • Vianants: regular.
 • El millor: és una de les ciutats on més adequadament s’utilitzaven els llums intermitents i on menys parlen pel telèfon mòbil. I només el 3% dels vianants van creuar el pas de zebra sense comprovar si circulaven vehicles.
 • El pitjor: el 37% dels conductors no va respectar el pas de zebra.

LOGRONYO

 • Conductors: malament.
 • Vianants: regular.
 • El millor: el respecte dels conductors cap als vianants que volen creuar pels passos de zebra. És una de les ciutats on els conductors utilitzen més adequadament els llums intermitents i on menys parlen pel telèfon mòbil.
 • El pitjor: la ciutat en què els conductors menys van respectar el llum vermell o groc del semàfor, i en dos de cada tres vehicles algun ocupant no portava el cinturó de seguretat posat.

BARCELONA

 • Conductors: malament.
 • Vianants: regular.
 • El millor: és la ciutat en què millor s’usaven els llums intermitents, i també la ciutat en què menys vianants (2%) van creuar el pas de zebra sense comprovar si hi circulaven vehicles.
 • El pitjor: juntament amb una altra, és la ciutat en què els conductors menys cedeixen el pas de zebra als vianants (el 69% infringeix la norma). I és la segona ciutat on els conductors més es van saltar els llums vermells o grocs dels semàfors (13%).

CASTELLÓ

 • Conductors: regular.
 • Vianants: molt malament.
 • El millor: és la ciutat en què menys conductors (el 2%) parlaven pel mòbil.
 • El pitjor: el 42% dels conductors no van respectar el pas de zebra. És la ciutat en què en major proporció (32%) van creuar els vianants quan el semàfor estava de color vermell.

MÁLAGA

 • Conductors: molt malament.
 • Vianants: regular.
 • El millor: només el 4% dels vianants van creuar el pas de zebra sense comprovar si hi circulaven vehicles.
 • El pitjor: quasi el 70% dels conductors no van cedir el pas als vianants en els passos de zebra i, en el 60% dels vehicles, algun ocupant no portava col·locat el cinturó de seguretat. És la ciutat en què més conductors (el 8%) parlaven pel mòbil.

SANT SEBASTIÀ

 • Conductors: malament.
 • Vianants: molt malament.
 • El millor: els conductors que més van respectar els passos de zebra.
 • El pitjor: el 47% dels conductors no va fer l’stop correctament, i en el 85% dels vehicles, algun ocupant no portava el cinturó de seguretat posat. El 26% dels vianants no va respectar el llum vermell del semàfor i va creuar la calçada, i el 21% va creuar pel pas de zebra sense comprovar si hi circulaven vehicles.

BILBAO

 • Conductors: malament.
 • Vianants: molt malament.
 • El millor: no destaca positivament en res.
 • El pitjor: el 45% dels conductors no va fer l’stop correctament i, en el 57% dels vehicles, algun ocupant no portava el cinturó de seguretat posat. El 27% dels vianants va creuar amb el llum del semàfor vermell, i el 16% va creuar pel pas de zebra sense comprovar si hi circulaven vehicles.

MADRID

 • Conductors: malament.
 • Vianants: molt malament.
 • El millor: no destaca positivament en res.
 • El pitjor: el 40% dels conductors no cedeixen el pas als vianants en els passos de zebra i el 8% parla pel mòbil mentre condueix. El 30% dels vianants va creuar amb el llum del semàfor vermell i el 31% va creuar el pas de zebra sense comprovar si hi circulava algun vehicle.

PAMPLONA

 • Conductors: molt malament.
 • Vianants: regular-malament.
 • El millor: l’ús escàs del mòbil mentre es condueix (3,6%).
 • El pitjor: quasi la meitat dels conductors no fa l’stop adequadament, el 10% no respecta el llum vermell o groc del semàfor i el 21% ocupa el pas de zebra quan para davant del semàfor. I en més de la meitat dels vehicles, algú no portava el cinturó de seguretat posat. Quant als vianants, el 23% va creuar la calçada amb el llum del semàfor vermell.

VITORIA

 • Conductors: molt malament.
 • Vianants: malament.
 • El millor: només el 4% dels vianants va creuar el pas de zebra sense mirar si hi circulaven vehicles.
 • El pitjor: el 56% dels conductors no va respectar el pas de zebra, l’11% no va respectar el llum vermell o groc del semàfor, en el 76% dels vehicles algú no portava posat el cinturó de seguretat, i el 62% dels conductors no va utilitzar els llums intermitents quan era necessari. I el 28% dels vianants va creuar la calçada amb el llum del semàfor vermell.

El que diuen les normes de trànsit (que complim ben poc) i taula comparativa

El conductor

 • El conductor “haurà de conduir amb la diligència i precaució necessàries per evitar tot dany, propi o d’altri, vigilant de no posar en perill tant el mateix conductor com els usuaris de la via. Queda terminantment prohibit conduir de manera negligent o temerària”.
 • S’haurà de circular a velocitat moderada i, si fos necessari, caldrà aturar el vehicle quan les circumstàncies ho exigeixin, especialment en els casos següents:
 • Quan hi hagi vianants en la part de la via que s’estigui utilitzant o se n’hi pugui preveure racionalment la irrupció, principalment si es tracta de nens, gent gran, invidents o altres persones impedides.
 • Quan s’aproximi a passos per a vianants no regulats per semàfor o per un agent de circulació, a llocs en què sigui previsible la presència de nens o a mercats.

Quan no tenen prioritat els conductors sobre els vianants:

Els conductors tenen prioritat de pas per als seus vehicles respecte dels vianants, excepte en els casos següents:

 • En els passos per a vianants senyalitzats.
 • Quan vagin a girar amb el vehicle per entrar en una altra via i hi hagi vianants creuant-la, encara que no hi hagi pas per a aquests.
 • Quan el vehicle creui un vorera d’emergència per la qual estiguin circulant vianants que no disposen de zona de vianants.
 • En totes les zones de vianants.
 • Cediran el pas als vianants que vagin a pujar o hagin baixat d’un vehicle de transport col·lectiu i en una parada senyalitzada com a tal, quan es trobin entre aquest vehicle i la zona de vianants o refugi més pròxim.
 • A les tropes en formació, files escolars o comitives organitzades.

Sobre l’ús del clàxon la llei diu que a les travessies urbanes, “excepcionalment o quan així ho prevegi alguna norma de la legislació sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, podran emprar-se senyals acústics de so no estrident, amb la qual cosa en queda prohibit l’ús immotivat o exagerat”.

“S’utilitzaran cinturons de seguretat o altres sistemes de retenció homologats, correctament cordats, tant en la circulació en vies urbanes com a les interurbanes, pel part del conductor i dels passatgers dels seients del davant, centrals i laterals, així com pels passatgers que ocupin els seients del darrere dels turismes”.

Als llocs on hi ha passos de vianants, els qui es disposin a travessar la calçada ho hauran de fer per sobre i no per les seves vores i, quan aquests passos siguin a nivell, s’observaran les regles següents:

 • Si hi ha semàfors per a vianants, obeiran les seves indicacions.
 • Si no hi hagués un semàfor per a vianants però la circulació de vehicles estigués regulada per un agent o un semàfor, no penetraran en la calçada mentre el senyal de l’agent o del semàfor permeti la circulació de vehicles.
 • En els altres passos per a vianants senyalitzats per mitjà de marca vial, encara que tenen preferència, només han de penetrar en la calçada quan la distància i la velocitat dels vehicles que s’aproximen ho permetin fer amb seguretat.
 • Per travessar la calçada fora d’un pas per a vianants, s’han d’assegurar que ho poden fer sense cap risc ni entrebanc indegut.
 • En travessar la calçada, han de caminar perpendicularment al seu eix, no s’han de demorar ni aturar-s’hi sense necessitat i no entrebancar el pas als altres.
 • Els vianants no podran travessar les places i glorietes per la seva calçada, sinó que les hauran de voltar.

Els semàfors i els cotxes

“Un llum vermell no intermitent prohibeix el pas. Mentre està encès, els vehicles no han de sobrepassar el semàfor ni la línia d’aturament anterior més pròxima, si n’hi ha. Si el semàfor estigués dins o al costat oposat d’una intersecció, els vehicles no han d’internar-s’hi ni sobrepassar la línia d’aturament situada abans d’aquesta si n’hi ha”. I “un llum groc no intermitent significa que s’han d’aturar en les mateixes condicions que si es tractés d’un llum vermell fix, llevat que quan el vehicle engegui es trobi tan prop que no pugui aturar-se en condicions de seguretat”.

Semàfors i vianants

“Un llum vermell no intermitent, en forma de vianant immòbil, indica als vianants que no han de començar a creuar la calçada. Un llum verd no intermitent, en forma de vianant en marxa, indica que poden travessar la calçada. Quan aquest llum passi a intermitent, el temps que disposen per a acabar de travessar la calçada està a punt de finalitzar i vol dir que s’encendrà de seguida el llum vermell”.