Com es reciclen els aparells elèctrics?

1 Abril de 2011
Img informe listado 659

Com es reciclen els aparells elèctrics?

Per llei, tots els aparells electrònics han de reciclar-se en plantes autoritzades. Aquí es despullen d’elements tan nocius com el fòsfor, el mercuri o els gasos refrigerants. La resta de components (plàstic, alumini, coure o vidre) es processen per fabricar nous productes.

/imgs/20110401/00-reciclaje.jpgRuben García Blázquez

De la llar al Punt Net

Els abocadors o els contenidors d’escombraries no són el lloc idoni per a dipositar-hi electrodomèstics, televisors o qualsevol altre aparell electrònic. La seva destinació ha de ser els Punts Nets. Els consumidors també poden lliurar a la botiga l’aparell vell perquè sigui reciclat, sempre que comprin un producte de característiques semblants.

/imgs/20110401/01-reciclaje.jpgRuben García Blázquez

El magatzem i la planta de reciclatge

Els aparells es traslladen des del Punt Net fins a les plantes autoritzades per al seu reciclatge. A l’arribada, el transport es pesa en la bàscula. La llei exigeix documentar i declarar l’origen i cada moviment i processament dels residus.

/imgs/20110401/02-reciclaje.jpgRuben García Blázquez

Vuit hores reciclant televisors

En les cadenes de reciclatge, com la que hi ha a Osorno (Palència), l’arribada dels residus activa un protocol precís d’especejament i reciclatge. El personal treballa protegit amb màscares i roba de seguretat. La línia de televisors i monitors només descansa durant vuit hores. De primer toca separar la carcassa de la pantalla i, després, la resta de components elèctrics. Darrere de la cadena hi ha contenidors per a cada tipus de peça on es recopilen cables, bobines de coure, plaques base, etc.

/imgs/20110401/03-reciclaje.jpgRuben García Blázquez
/imgs/20110401/04-reciclaje.jpgRuben García Blázquez
/imgs/20110401/05-reciclaje.jpgRuben García Blázquez
/imgs/20110401/06-reciclaje.jpgRuben García Blázquez
/imgs/20110401/07-reciclaje.jpgRuben García Blázquez
/imgs/20110401/08-reciclaje.jpgRuben García Blázquez

Plom, cadmi i fòsfor

De la pantalla se separen el vidre de plom i el de cadmi. Aquests materials s’utilitzen després com a matèria primera per a la indústria de la porcellana. L’element més nociu és el fòsfor que recobreix l’interior de la pantalla. Cal aspirar-lo i enviar-lo a un gestor autoritzat per al seu tractament correcte.

/imgs/20110401/09-reciclaje.jpgRuben García Blázquez
/imgs/20110401/10-reciclaje.jpgRuben García Blázquez

La taxa ecològica

Els robatoris en Punts Nets i la gestió il.legal dels residus tòxics, com els contaminants gasos CFC presents en els frigorífics, provoquen l’alliberament de grans quantitats de diòxid de carboni a l’atmosfera . Aquestes pràctiques delictives atempten, a més, contra els consumidors, ja que per cada aparell es paga una taxa ecològica, inclosa en el preu, destinada a cobrir els costos del reciclatge legal posterior.

/imgs/20110401/11-reciclaje.jpgRuben García Blázquez