Gehiago
eman nahi dizugu

Kontsumitzaileen bizi-kalitatea hobetzen jarraitzeko asmoz

  • Orrialde gehiago
  • Eduki gehiago eta itxura atseginagoa
  • Herritarren eskubideen aldeko babes handiagoa

Etapa berri
bat hastera doa

Eroski Consumer aldizkaria, erreferentea da milaka etxetan eta etapa berri bat hastera doa. Bere ezaugarri guztiei leial: zorroztasuna, gaurkotasuna, inpartzialtasuna, erabilgarritasuna... Orain eraldatzera doa, aldizkari osoagoa eta informatzaileagoa izateko.

  1. Aldizkariaren bertsio digitala eskura izango duzu orain ere www.consumer.es-en, hilabetea igarotakoan.
  2. Edo nahiago baduzu, hileroko zenbakia zure EROSKI dendan soilik euro baten truke.

Joan den ekainaren 1etik zure Eroski dendan

flecha
portada de la anterior revista consumer
portada de la nueva revista consumer
  • Orrialdeak 84 orrialde, diseinu berritua, irudi hobeak eta informazio osagarria.
  • Sakontasuna Gai eta artikulu landuagoak.
  • Espezialistak Adituei emango diegu protagonismoa, badute-eta zeresana gairik garrantzitsuenetan.

Aldizkaria doakoa izan da orain arte, baina aro honetan prezio sinboliko bat kobratzeari ekin diogu; horri esker, ekoizleek eta markek jartzen duten publizitaterik gabe jarraitu ahalko du aldizkariak, eta hortaz, era bat independientea izango da zuri informazio egiazkoa eta erabilgarria eskaintzeko garaian.